Izjava o privatnosti

1. Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao Happy Fm želimo Vam potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka ( EU 2016/679) te Zakonom RH o provedbi Opće Uredbe.

1.2 U nastavku teksta želimo vas upoznati s načinom prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji preko slušanja radija, posjeta našoj WEB stranici, korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža, sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom ustupanja vaših osobnih podatka. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800 ili sms porukator) povremeno možemo koristi u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Happy Fm d.o.o.

Kolodvorska 29, 10 410 Velika Gorica

Tel: 00385(1) 6690 600 ( 601 )

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e mail adrese : [email protected] ili putem telefona : 01 6690 600 ( 601 ).

2. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Putem ove Izjave želimo vas informirati da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako bi osigurali da je Happy Fm ( nakladnik Happy Fm d.o.o.) usklađena sa zahtjevima:

• Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;

• Štićenja svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;

• Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;

• Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;

• Edukacija i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;

• Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i one su sljedeće:

 • kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa Happy Fm-a u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka ( članak 6-f ( Zakonitost obrade ) ,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

3. Vrste osobnih podataka i obrada

3.1 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3.2 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:

a) Temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol i kontakt podaci (adresa, e-mail, broj telefona) audio i video osobni podatak.

b) Posebne kategorije osobnih podataka su osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

4. Vrste ispitanika

 • Slušatelji
 • Poslovni partneri i treće strane
 • Kandidati za zaposlenje na Happy Fm-u

5. Prikupljanje podataka

Na koje načine u sklopu našeg redovitog poslovanja prikupljamo vaše podatke:

5.1 Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih svojevoljno stavite na raspolaganje.

a) slušatelji (Vaše osobne podatke prikupljamo putem besplatnog telefona 0800 7707, putem WhatsApp aplikacije, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža – Facebook, Twiter, Instagram, TikTok ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije).

b) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).

c) kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima).

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.

5.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala (besplatnog telefona 0800, WhatsApp aplikacije, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili telefonskim kontaktom) smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo pravnu osnovu za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovitog odvijanja programa Happy Fm-a.

5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja .

5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.

5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike posjećivanja web stranice sa svrhom unapređenja usluge i sadržaja.

5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Za bolje upoznavanje s korištenjem kolačića na našoj web stranici svakako pročitajte Politiku korištenja kolačića.

6. Svrha korištenja i prikupljanja podataka

6.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili Vašu privolu ili imamo legitimni interes za obradu:

 • Za poboljšanje kvalitete naše usluge i programa
 • Za sudjelovanje u nagradnim igrama , promocijama i kampanjama
 • Za sudjelovanje u programskim sadržajima ( komentari , ankete )
 • Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
 • Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
 • Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita

6.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o toj svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.

6.4 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim usluga ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).

6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade, odredbama Opće uredbe i Zakona RH o elektroničkim medijima.

6.7 postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

7. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo a samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

8. Pravo uvida i ispravke

8.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.

8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu.

8.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti, te Vas obavijestiti o razlozima.

8.4 Svi vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

9. Sigurnost i način obrade

9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.

9.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.

9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.

9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

10 . Razdoblje čuvanja

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali svoju privolu a najdulje godinu dana, nakon čega će biti obrisani, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom.

Podatke ne možemo obrisati:

a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)

b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

11. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:

Happy Fm d.o.o.

Služba za zaštitu osobnih podataka i sigurnost

Kolodvorska 29

10 410 Velika Gorica

Možete se obratiti i Voditelju službe za zaštitu osobnih podataka : [email protected] ili pozivom na : 01 66 90 600 ( 601 )

Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

12. Promjene u našem Pravilniku o privatnosti

12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti .

12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 29. 11.2022.